STATUT
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W OZIMKU

Załączniki:

§ 1.

Jednostka organizacyjna Gminy Ozimek o nazwie „Żłobek Samorządowy w Ozimku”, zwana dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

1. Siedziba Żłobka mieści się w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 15.

2. Obszarem działalności Żłobka jest teren Gminy Ozimek.

 do góry