Majątek podmiotu

MAJĄTEK TRWAŁY: (budynek, sprzęt trwały oraz grunty) jest ewidencjonowany w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe w księgach inwentarzowych placówki.

  • Data aktualizacji: 2020-03-31 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 692 959