Przedmiot działania i kompetencje

Żłobek Samorządowy jest jednostką powołaną do sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi do 3-go roku życia.

Dyrektor Żłobka jest bezpośrednio odpowiedzialny za powierzoną mu jednostkę.

Dzieci w Żłobku podzielone są na 5 grup wiekowych.

Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje 13 opiekunek i 1 pielęgniarka z pomocą 5 woźnych oddziałowych.

W pionie gospodarczym zatrudnione są: kucharka, pomoc kuchenna, praczka, starszy woźny.

Pion administracyjny stanowią: dyrektor Żłobka, intendent, referent.

  • Data aktualizacji: 2020-03-31 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 692 928