DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W OZIMKU

 

Żłobek Samorządowy w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zso.ozimek.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.02 2012

Ostatni przegląd deklaracji dostępności dokonano: 01.03.2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • cześć plików nie jest dostępnych cyfrowo


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. podświetlane linki
 5. podkreślone linki
 6. mapa strony
 7. nawigacja klawiaturą
 8. skala szarości
 9. jasne tło
 10. wyłączenie animacji na stronie


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DEKLARACJA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracje  sporządzono dnia 04-01-2022 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Małgorzata Fornalska

Adres poczty elektronicznej:info@zso.ozimek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 4651 355

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Żłobek Samorządowy  w Ozimku
ul. księdza Kałuży 15
46-040 Ozimek
tel. 77 4651 355

Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 9D

46-040 Ozimek

tel.  505 734 412

tel.  505 733 959


e-mail: info@zso.ozimek.pl
strona internetowa: https://zso.ozimek.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Żłobek Samorządowy  w Ozimku znajduje się przy ulicy księdza Kałuży 15

Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku znajduje się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 9D


Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy księdza Kałuży. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
Budynek żłobka posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Nie posiada windy

Przed budynkiem żłobka znajdują się dwie zatoczki parkingowe oraz ogólnodostępny parking. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  filii żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy gen. Władysława Sikorskiego. Jest ono ogólnodostępne . Aby dostać się do budynku, należy przejść chodnikiem na wprost do drzwi wejściowych  – otwieranych domofonem.
Budynek filii żłobka jest parterowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia Żłobka ma własny parking. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Żłobek Samorządowy w Ozimku i filia Żłobka  nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

 

Załączniki:

Zdjęcie z zabawkami

Nasze atuty:

 • doświadczona, wykwalifikowana  kadra
 • lokalizacja w centrum miasta
 • własny plac zabaw
 • ponad 30 lat doświadczenia
 do góry