Żłobek Samorządowy w Ozimku

e-mail:
www: zso.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-13 16:08:08

Historia Żłobka

  Historyczną datą dla miasta Ozimek jest 01.09.1980r. Po 10-ciu latach budowy, inwestor Huta Małapanew oddała do użytku nową placówkę opiekuńczą dla 75 najmłodszych pociech swoich pracowników. W zależności od wolnych miejsc z opieki mogły korzystać również pozostałe dzieci mieszkańców Ozimka. Były trzy grupy wiekowe liczące po 25 dzieci: niemowlaki, średniaki i starszaki. 

  Na przestrzeni lat w funkcjonowaniu Żłobka zaszło wiele zmian, również dotyczące opiekuńczo-wychowawczej. Grupy żłobkowe w latach 80-tych były bardzo liczebne. Obecnie grupy są nieprzepełnione, dostosowane pod względem wiekowym i rozwojowym.Żłobek ma do spełnienia więc wiele nowych funkcji: od opiekuńczej, poprzez wychowawczą, pielęgnacyjną, aż do edukacyjnej.

O NAS

Misją i celem naszego Żłobka jest bycie placówką zapewniającą opiekę nad małymi dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3. Pragniemy stworzyć dzieciom takie warunki żeby czuły się u nas bezpieczne, swobodne i szczęśliwe, a rodzicom chcemy dać świadomość, że ich pociechy są pod fachową opieką.

ATUTAMI ŻŁOBKA SĄ:

CELE I ZADANIA:

Jednym z podstawowych zadań Żłobka jest usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie. Dzieci w Żłobku uczą sie tolerancji i szacunku do ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI DZIECKA W ŻŁOBKU:

- zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie

- zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć

- odwracanie uwagi dziecka od płaczu i tęsknoty poprzez zabawę

- nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko

- propozycja stopniowego przyzwyczajenia się dziecka do nowego środowiska poprzez:

a) krótki czas pobytu w placówce

b) pobyt dziecka z ulubioną zabawką, kocykiem, pieluszką, smoczkiem

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

- warunki pobytu zbliżone do warunków domowych

- pełne bezpieczeństwo

- opiekę wychowawczą i pielęgniarską

- prowadzimy żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami

- współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji

- wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka

- informujemy rodziców na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka

- prowadzimy zajęcia edukacyjno-wychowawcze na salach zabaw i na powietrzu

- kształtujemy samodzielność, indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności

- uczymy zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami

- przygotowujemy dzieci do pobytu w przedszkolu

WYCHOWUJEMY POPRZEZ:

a) Zabawy muzyczno-ruchowe przy śpiewie, zabawy rytmiczne z bębenkami i prostymi instrumentami muzycznymi. Celem tych zajęć jest uwrażliwienie dzieci na dźwięk i rytm, kształcenie słuchu, pamięci, skupienia uwagi.

b) Zabawy dydaktyczne-dostosowane do wieku dziecka np. opowiadanie bajek, oglądnie ilustracji, zabawy z pacynkami, zabawy z kartami pracy dla najmłodszych (np. przeciwieństwa, kolory).

c) Zabawy plastyczne- malowanie farbami, kredkami.

d) Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne-budowanie z klocków, proste puzzle tematyczne, dopasowywanie kształtów, nakładanie kółek na piramidki.

e) Zabawy tematyczne- zabawy lalkami, w kąciku kuchennym, drogowym. Celem tych zabaw jest nauka myślenia, współpracy z drugim dzieckiem, nauka zawrotów grzecznościowych.

Opiekunki korzystają z nowatorskich pomysłów edukacyjnych, wykorzystując w codziennej pracy metody Weroniki Sherborn.