Ogłoszenia

Informacja o odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku za marzec 2020r.

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku za marzec 2020r. po konsultacji z Burmistrzem Ozimka na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy podjęte zostaną decyzje dotyczące opłaty stałej za marzec 2020r.

  • Data aktualizacji: 2020-03-31 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 692 929